Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wizardo sp. z o.o. ul. Lea 114/320, 30-133 Kraków, wpisaną do Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000661790, NIP 677 241 40 35, kapitał zakładowy 200000,00 zł w pełni opłacony , w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych i możliwość ich poprawiania, jak również że mogę powyższą zgodę odwołać w każdym czasie. Zostałam/-em poinformowana/-y, że dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treścią Polityki Prywatności.